De Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT)

Voortgezette Training in en vanuit Gestalttherapie(VTGT)

Bijscholing bij Suzanne Haest en Michiel van den Heuvel

Michiel van den Heuvel (wieverderwil)

Therapeutvinden dat zit zo!

Relatietherapie Turnhout

Relatietherapie-Tilburg

Literatuur:

"De gestalttherapie tussen toen en straks" - George Lambrechts

"Gestalt therapy, therapy of the situation" - Georges Wollants

"Wat zou je doen als je een aap was" -  Haest van den Heuvel

"Voedend contact" -  Haest van den Heuvel